Spoznajte náš tím
advokátov

JUDr. Lenka Pastieriková

advokát

Vyštudovala fakultu práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Počas štúdia pracovala v advokátskej kancelárii, ako právny asistent a ako stážistka na okresnom súde, na trestnoprávnom oddelení.

Po absolvovaní vysokej školy nastúpila na koncipientsku prax a úspešne zložila advokátske skúšky. Popri výkone advokácie pôsobí aj na akademickej pôde, ako doktorandka na katedre trestného práva. Hovorí aktívne anglicky na výbornej úrovni. Zameriava sa najmä na trestné právo, rodinné právo, občianske právo a pracovné právo.

Mgr. Lenka Marková

advokát

Vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave fakultu práva. Počas štúdia pracovala v advokátskej kancelárií, ako právny asistent a rovnako pôsobila ako stážistka na Najvyššom súde Slovenskej republiky, trestnoprávne kolégium. Po absolvovaní vysokej školy nastúpila na koncipientsku prax.

Následne úspešne zložila advokátske skúšky. Hovorí plynulo na výbornej úrovni anglicky. Primárne sa venuje obchodnému právu, pracovnému právu, občianskemu právu, imigračnému právu, ako aj právu nehnuteľností.

Pravidla a zásady

Individuálny prístup

V našej praxi kladieme dôraz na osobnú starostlivosť a na mieru šité riešenia. Naším cieľom je dosiahnuť optimálne právne výsledky, pričom rešpektujeme osobnú integritu a strategické ambície našich klientov.

Efektivita

Pracujeme flexibilne, rýchlo a naše procesy máme optimalizované tak, aby sme vám priniesli želané výsledky v čo najefektívnejšom čase. Máme radi osobné stretnutia, ale sme plne otvorení aj online komunikácii.

Empatia

Nechceme, aby bola pre vás návšteva našej advokátskej kancelárie stresujúcim zážitkom. Pracujeme v priateľskej atmosfére a vysvetľujeme komplikované pojmy ľudskou rečou.

Odhodlanosť

Zameriavame sa na detaily, ktoré v právnych záležitostiach rozhodujú, a na základe precízneho hodnotenia navrhujeme stratégie, ktoré prinášajú hmatateľné výhody pre našich klientov. Naša práca je impulzom pre inovácie a efektivitu, čo našim klientom umožňuje dosiahnuť ich ciele efektívnejšie.

Otvorte dvere k spravodlivosti – objednajte si konzultáciu a nechajte nás chrániť vaše práva.